Jaarverslag 2015

Leeswijzer

 • Inleiding 7
 • Strategische agenda 2015-2018 9
 • Activiteiten in 2015 10
 • Snelle rechtspraak 11
 • Toegankelijkheid en begrijpelijkheid 12
 • Kwaliteit 13
 • Instroomontwikkeling 14
 • 7.1 De kantonrechter 15
 • 7.2 Civiele rechtszaken bij de rechtbanken 16
 • 7.3 Bestuursrechtelijke rechtszaken bij de rechtbanken 17
 • 7.4 Strafzaken bij de rechtbanken 18
 • 7.5 De gerechtshoven en appelcolleges 19
 • Productieverdeling 20
 • Productie- en werkvoorraadontwikkeling 21
 • 9.1 Algemeen 22
 • 9.2 Productie- en werkvoorraadontwikkeling naar rechtsgebied 23
 • Productiviteitsontwikkeling en afgehandelde zaken ten opzichte van de afspraken 24
 • 10.1 Personeelsomvang, kosten en productiviteit 25
 • 10.2 Productie, resultaat en eigen vermogensontwikkeling 26
 • Kwaliteitsnormen 27
 • 11.1 Permanente educatie 28
 • 11.2 Promis (goede bewijsmotivering) 29
 • 11.3 Aantal MK (monitornorm) 30
 • 11.4 Reflectie (monitornorm) 31
 • Doorlooptijden 32
 • 12.1 Doorlooptijden kantonzaken 34
 • 12.2 Doorlooptijden handelszaken en familiezaken 35
 • 12.3 Doorlooptijden strafrecht 36
 • 12.4 Doorlooptijden bestuursrecht 37
 • Kostenspecificatie 38
 • Personeel 39
 • Mediation 40
 • Wraking en klachten 41
 • 16.1 Wrakingsverzoeken en gehonoreerde wrakingen 42
 • 16.2 Klachten 43
 • 16.3 Disciplinaire maatregelen 44