Jaarverslag 2015

Rechters aan het Woord

Het werk in de zittingszaal is het belangrijkste voor een rechter. Maar daarom heen gebeurt nog veel meer. In de Agenda van de Rechtspraak is als doel opgenomen dat in 2018 ten minste 70% van de partijen en professionals tevreden is over de begrijpelijkheid van procedures en de (digitale) toegankelijkheid van de rechtspraak. Drie rechters, een coördinator bij het Rechtspraak Service Centrum (RSC) en de Rechtspraakreporters vertellen over hun ervaring met het verbeteren van de toegankelijkheid van de rechtspraak.