Jaarverslag 2015

2015 in Cijfers

Wraking en klachten

16.3 Disciplinaire maatregelen

Disciplinaire maatregelen rechters en raadsheren

In 2015 is één rechtspositioneel besluit genomen ten aanzien van een rechterlijke ambtenaar voor het leven benoemd. Dit betrof een schriftelijke waarschuwing wegens verwaarlozing van de waardigheid van het ambt, de ambtsbezigheden of de ambtsplichten.

Disciplinaire maatregelen gerechtsambtenaren

In 2015 zijn er veertien rechtspositionele besluiten genomen ten aanzien van gerechtsambtenaren. Dit betrof vier keer een voorwaardelijke schriftelijke berisping en vijf keer een onvoorwaardelijke schriftelijke berisping. Hiernaast is 1 persoon verplaatst en is 1 persoon geschorst met inhouding van de bezoldiging. Tot slot heeft 1 persoon voorwaardelijk strafontslag gekregen en hebben personen 2 personen daadwerkelijk strafontslag gekregen.