Jaarverslag 2015

2015: Versterken van de basis

 

Activiteiten in 2015

Om de in de Agenda 2015-2018 geformuleerde doelstellingen van snelle, toegankelijke en deskundige rechtspraak te bereiken, is in 2015 het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 (MJP) tot stand gekomen. Het PRO, het overleg van de presidenten met de Raad voor de rechtspraak, maakte dit plan.

In de aanloop naar het MJP zijn er in de gerechten workshops gehouden om ideeën en gedachten voor dit plan op te halen. In augustus werd het plan openbaar gemaakt. In dit plan stond een huisvestingsparagraaf, waarin werd voorgesteld in Almelo, Assen, Alkmaar, Lelystad, Maastricht, Zutphen en Dordrecht niet meer alle zaken te doen. Hierdoor zou er kunnen worden bespaard op huisvesting en dure faciliteiten als grote zittingszalen en beveiliging. De Rechtspraak wilde hiermee voor een deel tegemoet komen aan de bezuinigingsopdracht van het kabinet.

De huisvestingsparagraaf leidde tot veel discussie. Uiteindelijk leidde de ophef tot een motie in de Tweede Kamer. Deze motie droeg de minister op voldoende middelen ter beschikking te stellen, met als doel in de zeven genoemde gemeenten alle rechtszaken te kunnen blijven doen. In de loop van 2016 zal blijken of hiervoor extra middelen aan de Rechtspraak worden toegekend. Voor de Raad en de gerechtsbesturen maakte dit nog eens duidelijk dat de consultatie in de Rechtspraak niet goed werkt. Over de overige onderdelen in het MJP is wel overeenstemming in de organisatie. Die zijn ondergebracht in vier thema’s:

  • KEI;
  • Kwaliteit, professionele standaarden en professionele ruimte;
  • Versterken leiderschap, vertegenwoordiging en verbinding;
  • Uniformeren en verkleinen van de bedrijfsvoering.