Jaarverslag 2015

2015 in Cijfers

Instroomontwikkeling

7.2 Civiele rechtszaken bij de rechtbanken

Bij de rechtbanken nam het aantal aangebrachte civiele zaken in totaal met 3 procent af tot 286.000. Het gaat hier om civiele procedures (familiezaken, handelszaken inclusief de behandeling van insolventies en presidentrekesten) in eerste aanleg, met uitzondering van de zaken die door de kantonrechter worden behandeld.

Het aantal familierechtelijke procedures nam licht af (-1 procent) tot 183.270. De grootste afname was zichtbaar bij verzoeken over ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing (-7 procent) en levensonderhoud (-7 procent). Ook scheidingszaken namen af (-3 procent). De instroom van BOPZ­-zaken nam wel toe (5 procent).

Het aantal handelszaken (bodemzaken en kort gedingen) nam met ruim 6.000 zaken sterk af naar circa 84.000; dat houdt een daling in van 7 procent. Daar onder gaan verschillende ontwikkelingen schuil. De daling is voor het grootste deel het gevolg van de afname van insolventierekesten en de afname van (uitgesproken) insolventies – beide een indicatie van economisch herstel. Het aantal insolventierekesten nam met 9 procent af. Het aantal uitgesproken insolventies liep opnieuw zeer sterk terug van 23.100 in 2014 tot 20.000 in 2015. Binnen de uitgesproken insolventies namen de faillissementen op eigen aangifte het sterkste af.

Het aantal dwangakkoorden en moratoria schuldsanering nam eveneens sterk af (-9 procent). Deze zaken vormen een onderdeel van het minnelijke traject voorafgaand aan een eventuele schuldsanering (in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en komen voor sinds wetswijziging per 1 januari 2008. De afname in de instroom in 2015 is voor deze categorie zaken nieuw.