Jaarverslag 2015

2015 in Cijfers

Doorlooptijden

12.4 Doorlooptijden bestuursrecht

De behandeling van vreemdelingenzaken (bodemzaken) en ‘reguliere’ bestuursrechtelijke zaken7 is in de afgelopen jaren t/m 2014 steeds korter geworden. In 2015 echter zijn ze weer iets langer gaan duren, waardoor de duur net buiten de norm viel. Wel voldeden de voorlopige voorzieningen nog steeds aan de normering.

De duur van de behandeling door de rechtbanken van belastingzaken is in 2015 teruggezakt op het niveau van 2011, duidelijk onder de bestaande normering. De behandeling van belastingzaken in hoger beroep is ongeveer gelijk gebleven en voldeed in 2015 eveneens niet aan de doorlooptijdnormering.

Tabel 17: doorlooptijden bestuursrecht rechtbanken en hoven, 2011 t/m 2015

   realisatie    
 Norm 20112012201320142015
Bestuursrechtelijke zaken rechtbanken       
Reguliere bestuurszaken, bodemzaken - norm 190%≤ 1 jaar75%81%84%85%82%
Reguliere bestuurszaken, bodemzaken - norm 270%≤ 9 mnd.59%68%68%70%68%
Voorlopige voorzieningen bestuur regulier90%≤ 3 mnd.93%92%95%95%95%
Vreemdelingenzaken, bodemzaken90%≤ 9 mnd.73%80%81%88%84%
Belastingzaken lokaal, bodemzaken90%≤ 9 mnd.56%57%62%62%55%
Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 190%≤ 18 mnd.79%80%86%76%74%
Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 270%≤ 1 jaar61%63%67%60%59%
        
Belastingzaken hoven       
Belastingzaken - norm 190%≤ 18 mnd.74%73%76%75%78%
Belastingzaken - norm 270%≤ 1 jaar46%44%44%53%51%

Bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) worden de doorlooptijden weergegeven in het gemiddelde aantal weken dat een zaak duurt (zie tabel 18).

Tabel 18: gemiddelde doorlooptijden van procedures bij CBb en CRvB in weken, 2005 t/m 2015

College van Beroep voor het bedrijfsleven
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014
 
2015
 
2015
t.o.v. 2014
2015
t.o.v. 2009
Bodemzaak met (appellabele) uitspraak8389939384-9%6%
Overige afdoening bodemzaak2735464028-32%-4%
Voorlopige voorziening8445729%-4%
Totaal CBb5963686959-14%2%
        
Centrale Raad van Beroep       
Bodemzaak met (appellabele) uitspraak9076807975-5%-3%
Overige afdoening bodemzaak2221193129-7%9%
Voorlopige voorziening810999-10%17%
Totaal CRvB7666686864-6%-5%

De gemiddelde duur van zaken bij het CBb nam in 2015 zeer sterk af, van 69 weken naar 59 weken en de werkvoorraad is niet toegenomen. Voor bodemzaken bedroeg de doorlooptijd van in 2015 afgedane zaken 84 weken, waar dat in 2014 nog 93 was.

De CRvB is al enige tijd bezig de werkvoorraad te verkleinen en de ouderdom van de werkvoorraad aan te pakken om tot kortere doorlooptijden te komen. De werkvoorraad kon in 2015 niet worden verkleind omdat het aantal aangebrachte zaken in 2015 14 procent hoger was dan de prognose en daarmee de jaarplanning.

In 2015 is het wel gelukt de ouderdom van de werkvoorraad terug te brengen en tot kortere doorlooptijden te komen. De gemiddelde doorlooptijd van de in 2015 bij de CRvB afgedane zaken is naar beneden gegaan met circa 4 weken van 68 weken in 2014 naar 64 weken. Zowel bij de bodemzaken nam de doorlooptijd af (van 79 weken naar 75 weken) als bij de groep zgn. overige afdoeningen, die voor het grootste deel intrekkingen betreft. De duur van de bodemzaken is sinds 2011 aanzienlijk korter geworden.

Tabel 19: gemiddelde doorlooptijden van procedures bij rechtbanken en hoven in weken, 2011 t/m 2015

 2011
 
2012
 
2013
 
2014
 
2015
 
2015
t.o.v. 2014
Rechtbanken, kantonzaken      
Handelszaak verweer met enquete, descente of pleidooi4945454342-1%
Handelszaak verweer zonder enq., desc. of pleidooi17161717172%
Handelszaak zonder verweer (verstek)1,61,81,81,81,7-4%
Ontbindingsprocedure arbeidsovereenkomst met verweer87788-4%
Overige beschikkingen (handel en huur)15141315154%
Familiezaak67111312-4%
Kort geding55566-1%
Strafzaak bij kanton (overtreding + Mulder)  111412-10%
       
Rechtbanken, civiele zaken      
Handelszaak met verweer6167726360-5%
Handelszaak zonder verweer (verstek)6,18,78,37,46,7-10%
Verzoekschriftprocedure handel (vooral insolventie)988996%
Beëindigde faillissementen(geen gegevens)1101131184%
Scheidingszaak1515151514-3%
Beschikking verzoekschriftprocedure kinderrechter78888-2%
Overige familiezaak (bv. adoptie)2426282825-10%
Kort geding666661%
       
Rechtbanken, strafrecht gerelateerde zaken      
Strafzaak (meervoudig behandeld=MK)1819172118-11%
Uitwerken vonnis strafzaak voor hoger beroep (MK)1515161613-14%
Strafzaak bij de politierechter119766-6%
Strafzaak bij de kinderrechter (enkelvoudig)66666-5%
       
Rechtbanken, bestuursrechtelijke zaken      
Bodemzaak bestuur regulier4437363736-2%
Voorlopige voorziening bestuur regulier66666-4%
Belastingzaak524946475211%
Vreemdelingenzaak22192118195%
       
Gerechtshoven      
Handelszaak61555753531%
Familiezaak36323334366%
Belastingzaak74716257570%
Strafzaak (MK en EK)44434240400%
Uitwerken arrest t.b.v. cassatie222321202312%

7 Dat zijn de zaken op het gebied van bestuursrecht, die niet het belastingrecht en vreemdelingenrecht betreffen.