Jaarverslag 2015

2015 in Cijfers

Doorlooptijden

12.2 Doorlooptijden handelszaken en familiezaken

Uit tabel 14 valt op te maken dat de duur van veel familierechtelijke procedures bij de rechtbanken al geruime tijd vrijwel geheel aan de normen voldoet. Alleen bij jeugdbeschermingszaken lukte het niet helemaal aan de normstelling te voldoen: 68 procent van de eerste verzoeken tot ondertoezichtstelling werden binnen drie weken afgedaan en de norm daarvoor is 80 procent.

Tabel 14: doorlooptijden familiezaken rechtbanken en hoven, 2011 t/m 2015

   realisatie    
  Norm20112012201320142015
Civiel- familiezaken rechtbanken       
Scheidingszaken totaal (exclusief vovo's)95%≤ 1 jaar93%94%94%93%93%
- waarvan op gemeenschappelijk verzoek95%≤ 2 mnd.93%91%90%90%92%
Alimentatiezaken, bijstandsverhaal90%≤ 1 jaar93%93%93%92%92%
Omgang- en gezagzaken85%≤ 1 jaar83%83%83%83%87%
Jeugdbeschermingszaken kinderrechter90%≤ 3 mnd.92%91%90%90%89%
- waarvan eerste verzoeken tot OTS80%≤ 3 wkn.81%80%72%71%68%
        
Civiel - familiezaken hoven       
Familierekesten90%≤ 1 jaar89%91%91%92%90%
- waarvan Jeugdbeschermingszaken90%≤ 4 mnd.84%89%85%83%85%

De behandeling van familierekesten in hoger beroep voldoet al jaren aan de normering, maar daarbinnen duurden de hoger beroepen jeugdbeschermingszaken soms nog te lang: 85 procent werd afgehandeld binnen 4 maanden tegenover de norm van 90 procent.

Uit tabel 15 blijkt dat bij de rechtbanken vaker aan de normduur voor handelszaken met verweer en verstekzaken is voldaan. Ook nam de gemiddelde duur af (zie tabel 19). De behandeling van handelsrekesten (veelal insolventierekesten) en de duur van faillissementen is daarentegen in geringe mate toegenomen.

Alleen de behandeling van kort gedingen bij de rechtbanken voldoet vrijwel aan de norm dat 95 procent van de rechtszaken is afgehandeld binnen drie maanden. De positieve werkvoorraadontwikkeling biedt perspectief op verdere verbetering van de doorlooptijden van andere zaakstypen in 2016, met uitzondering van de duur van faillissementen die slechts in zeer beperkte mate beïnvloedbaar is door de rechter-commissaris.

Tabel 15: doorlooptijden civiel handel rechtbanken en hoven, 2011 t/m 2015

   realisatie    
 Norm 20112012201320142015
Civiel- handelszaken rechtbanken       
Handelszaken met verweer - norm 190%≤ 2 jaar87%84%81%86%87%
Handelszaken met verweer - norm 270%≤ 1 jaar62%54%55%60%62%
Handelszaken zonder verweer (verstek)90%≤ 6 wkn.85%78%77%79%84%
Beëindigde faillissementen90%≤ 3 jaar80%81%81%79%77%
Handelsrekesten (vooral insolventie)90%≤ 3 mnd.83%83%81%83%80%
Kort gedingen / vovo's (inclusief familierecht)95%≤ 3 mnd.92%93%93%92%92%
        
Civiel - handelszaken hoven       
Handelszaken dagvaardingen - norm 190%≤ 2 jaar79%80%80%80%81%
Handelszaken dagvaardingen - norm 270%≤ 1 jaar43%46%46%47%48%
Insolventierekesten90%≤ 2 mnd.49%51%31%52%65%
Handelsrekesten, niet insolventie90%≤ 6 mnd.53%56%52%44%46%
 

De duur van dagvaardingszaken, insolventierekesten en overige rekesten in hoger beroep verbeterde, maar die voldeed nog niet aan de normering.

Van de insolventierekesten in hoger beroep werd 65 procent afgedaan binnen 2 maanden, waar 90 procent de norm is.

De duur van de afhandeling van de andere handelsrekesten bij de gerechtshoven was 46 procent binnen 6 maanden, waar 90 procent de norm is.