Jaarverslag 2015

2015 in Cijfers

Doorlooptijden

12.1 Doorlooptijden kantonzaken

Uit tabel 13 blijkt dat bij de meeste typen kantonrechtszaken in 2015 aan de normduur is voldaan, behalve bij Mulderzaken (waaronder de gijzelingszaken), handelsrekesten en geregelde arbeidsontbindingen.

Tabel 13: doorlooptijden kantonzaken, 2011 t/m 2015

   realisatie    
 Norm 20112012201320142015
Handelszaken met verweer - norm 190%≤ 1 jaar95%95%94%95%94%
Handelszaken met verweer - norm 275%≤ 6 mnd.80%80%75%77%76%
Arbeidsontbindingen op tegenspraak95%≤ 3 mnd.94%97%96%95%94%
Handelsrekesten, niet-arbeidszaken95%≤ 6 mnd.87%88%87%86%83%
Handelszaken zonder verweer (verstek)90%≤ 6 wkn.98%97%97%98%98%
Geregelde arbeidsontbindingen90%≤ 15 dgn.87%87%79%87%83%
Kort gedingen / vovo's95%≤ 3 mnd.96%97%97%97%96%
Overtredingszaken85%≤ 1 mnd.87%90%86%87%89%
Mulderzaken80%≤ 3 mnd.78%84%66%63%58%

Ten slotte blijkt uit tabel 19 dat de gemiddelde duur van familierekesten bij de kantonrechter afnam van gemiddeld 13 weken naar 12 weken. Het gaat om verzoeken tot bewind over meerderjarigen, waaronder schuldenbewind, curatele en mentorschap. De vraag daarnaar is in de afgelopen jaren bijzonder sterk toegenomen.