Jaarverslag 2015

2015 in Cijfers

Doorlooptijden

12.3 Doorlooptijden strafrecht

De uitkomsten op de duurnormering van strafzaken bij de rechtbanken verbeterde niet, waar een lichte verbetering al voldoende zou zijn om aan de normering te voldoen. Overigens nam de gemiddelde duur van die zaken wel sterk af, zoals uit tabel 19 blijkt.

De raadkamerzaken die over de voorlopige hechtenis gingen werden wel vrijwel allemaal afgedaan binnen de twee weken die daarvoor als norm is gesteld.

Wanneer in een strafzaak in hoger beroep wordt gegaan, dienen het vonnis en het proces-verbaal ter zitting uitgewerkt te worden. Hiervan zijn nog geen duurmetingen beschikbaar, maar wel wordt de gemiddelde doorlooptijd van dat uitwerken gemeten, uitsluitend voor MK-zaken. De gemiddelde doorlooptijd daarvan is in 2015 aanzienlijk verkort en was nu 13 weken, waar dat in beide voorgaande jaren nog 16 weken was, zoals uit tabel 19 blijkt.

Tabel 16: doorlooptijden strafzaken rechtbanken en hoven, 2011 t/m 2015

   realisatie    
 Norm 20112012201320142015
Strafzaken rechtbanken       
Strafzaken MK (= meervoudig behandeld)90%≤ 6 mnd.83%82%78%81%81%
Politierechterzaken (incl. economische)90%≤ 5 wkn.85%88%87%87%87%
Strafzaken bij de kinderrechter (enkelvoudig)85%≤ 5 wkn.77%82%77%83%81%
Raadkamerzaken m.b.t. voorlopige hechtenis100%≤ 2 wkn.100%100%99%99%99%
Raadkamerzaken niet voorlopige hechtenis85%≤ 4 mnd.83%85%72%78%76%
        
Strafzaken hoven       
Meervoudige Kamer-zaken85%≤ 9 mnd.56%59%63%67%65%
EK-strafzaken, niet kantonappellen85%≤ 6 mnd.30%22%24%41%55%
EK-strafzaken, kantonappellen85%≤ 6 mnd.70%49%42%43%67%
Raadkamer m.b.t. Voorlopige Hechtenis90%≤ 2 wkn.50%50%56%69%74%
Raadkamer niet m.b.t. Voorlopige Hechtenis80%≤ 4 mnd.34%36%46%77%76%
        
Klachten niet vervolgen (12 Sv)85%≤ 6 mnd.53%46%34%35%34%
Uitwerken (MK) strafzaak i.v.m. cassatie100%≤ 6 mnd.68%64%70%70%65%

De uitkomsten op de genormeerde duur bij de gerechtshoven van EK-strafzaken verbeterde (tabel 16) evenals bij raadkamerzaken die over voorlopige hechtenis gaan. Toch zijn de meeste zaakstypen nog ver van de norm verwijderd.

Het aantal keren dat MK-strafzaken waren voor cassatie uitgewerkt binnen de normtijd van 6 maanden nam af naar 65 procent. Deze achteruitgang was ook zichtbaar bij de gemiddelde duur hiervan, zoals in tabel 19 is te zien: die duur liep op van gemiddeld 20 weken naar 23 weken.