Jaarverslag 2015

2015 in Cijfers

 

Kostenspecificatie

Tabel 20: Kostenspecificatie 2015 (bedragen x € 1.000)

   
Gerealiseerde productiegerelateerde kosten 687.491
Gerealiseerde specifieke uitgaven gerechten -
Gerechtskosten 3.054
   
Gerealiseerde centrale kosten 250.423
Huisvestingskosten gerechten113.626 
ICT70.726 
Opleidingen11.481 
LDCR16.104 
Bureau Raad18.651 
Overig19.834 
   
Overige kosten 28.152
Megazaken12.703 
Bijzondere kamers9.187 
CBB6.262 
   
Nief-BFR 2005 taken 14.695
Tuchtrecht4.360 
Commissies van Toezicht5.113 
Niet wettelijke taken5.222 
 
 
 
 
 

Tabel 21: Gerealiseerde productgroepprijs versus afgesproken prijs 2015 (euro)

 GerealiseerdAfgesprokenVerschil20152014
Rechtbanken     
Civiel822,33810,7311,60--1,43%0,02%
Bestuur (excl. VK)1.981,742.230,69248,9511,16%6,70%
Straf1.072,441.040,0232,42--3,12%-9,94%
Kanton155,27158,102,831,79%2,88%
Bestuur VK1.250,401.160,2290,18--7,77%-9,37%
Belasting967,781.144,06176,2815,41%21,03%
      
Gerechtshoven     
Civiel4.804,393.915,71888,68--22,70%-14,09%
Straf2.007,041.569,76437,28--27,86%-18,21%
Belasting3.005,743.691,66685,9218,58%29,24%
      
Bijzondere colleges     
Centrale Raad van Beroep3.747,873.489,89257,98--7,39%-11,70%

 

Tabel 22: Gerealiseerde minutentarieven 2015

minutentarief (euro)
 RAJO
Rechtbanken  
Civiel2,164,03
Bestuur (excl. VK)1,672,78
Straf2,523,82
Kanton2,694,98
Bestuur VK2,913,52
Belasting1,762,77
   
Gerechtshoven  
Civiel2,433,45
Straf2,713,78
Belasting1,561,89
   
Bijzondere colleges  
Centrale Raad van Beroep2,992,08