Jaarverslag 2015

2015 in Cijfers

Kwaliteitsnormen

11.4 Reflectie (monitornorm)

Tabel 12: Reflectie

 Realisatie 2015Realisatie 2014Realisatie 2013Norm
 
Rechtbanken    
Intervisie of reflectietraject rechters71%78%82%100%
Intervisie of reflectietraject juridisch medewerkers61%55%33%100%
Hoven    
Intervisie of reflectietraject raadsheren47%26%38%100%

Deze norm zorgt er voor dat structureel tijd wordt ingeruimd voor (vakinhoudelijke) feedback en reflectie. De norm wordt ingevuld door het meelezen van enkelvoudige vonnissen door een collega-rechter/raadsheer en het volgen van intervisietrajecten. Gerechten vullen hun reflectie en intervisieactiviteiten in met onder andere menukaarten, eigenwijsheidskamers, gezamenlijke reflectie in koppels, intercollegiale team overschrijdende intervisie, intervisie onder leiding van een externe coach of met een zittingscoach. Ook is er in 2015 geƫxperimenteerd met het verkrijgen van online feedback van procespartijen.

Ondanks de aandacht voor reflectie en intervisie worden de normen nog niet gehaald. Er is een dalende trend in de realisatie op de norm voor reflectie rechters. Er is een stijgende trend in de realisatie op de normen voor juridisch medewerkers in de rechtbanken en de raadsheren. Het structureel en systematisch inzetten van reflectie-instrumenten en het verbeteren van de registratie worden als verbeterpunten genoemd om de normrealisaties verder te verhogen.