Jaarverslag 2015

2015: Versterken van de basis

 

Snelle rechtspraak

Voor snelle, meer begrijpelijke en toegankelijke rechtspraak, worden procedures vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Dit gebeurt in het genoemde programma KEI.

De nieuwe werkwijzen worden, mede afhankelijk van het benodigde wetgevingstraject, vanaf 2015 tot en met 2019 stapsgewijs ingevoerd. Een half jaar nadat het parlement de benodigde wetgeving heeft aanvaard, wordt het voor professionele partijen (zoals advocaten, deurwaarders, bestuursorganen) verplicht stukken digitaal aan te leveren. In de toekomst beginnen procedures in het civiel recht en bestuursrecht via elektronische weg, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Dat ziet er als volgt uit: via 'Mijn Rechtspraak' dienen rechtzoekenden of hun procesvertegenwoordigers alle processtukken in. Zij krijgen toegang tot het digitale dossier en kunnen daarin het verloop van de procedure volgen. Digitale systemen van grote procespartijen (denk aan IND, rechtsbijstandsverzekeraars, deurwaarders) worden gekoppeld aan het digitale systeem van de gerechten. Natuurlijke personen kunnen, als zij dat willen, op papier blijven procederen.

In 2015 kreeg KEI handen en voeten. Er zijn zoals gezegd al diverse systemen opgeleverd. Er is gekozen voor een invoering in fases. Zo worden risico’s zo klein mogelijk gemaakt. Eerst wordt steeds op kleine schaal getest of de systemen werken. Als dat zo is, wordt er opgeschaald. Er wordt constant overlegd met de gebruikers van de systemen. In 2016 staan onder meer releases op de rol voor bewind- en insolventiezaken.

Een bittere keerzijde van het digitaliseringsprogramma KEI is dat er afscheid moet worden genomen van veel administratief personeel op de griffies. Deze reorganisatie wordt met de grootste zorg voorbereid. In 2015 zijn hiervoor voorbereidingen getroffen. Er geldt het Van-Werk-Naar-Werk (VWNW)-beleid. Dit traject kent een vrijwillige en een verplichte fase. De vrijwillige fase geldt voor 2.165 medewerkers. De per 1 maart 2016 begonnen reorganisatie is de start van een roerige periode voor iedereen binnen de organisatie.