Jaarverslag 2015

2015 in Cijfers

Instroomontwikkeling

7.4 Strafzaken bij de rechtbanken

De instroom zaken bij de rechtbanken op het gebied van strafrecht is in 2015 met 3 procent toegenomen tot 186.150 zaken. In dat aantal zit niet alleen de behandeling (op zitting) van de hoofdzaak maar het betreft ook allerlei ‘nevenproducten’ als vorderingen en rekesten die op zogenoemde raadkamerzittingen worden behandeld. Daarbinnen zijn de vorderingen van de Officier van Justitie die over voorlopige hechtenis wederom sterk (circa 10 procent) afgenomen.

Bekijken we alleen de behandeling van de hoofdzaak (de ter zitting gebrachte zaken), dan is eveneens sprake van een lichte toename met circa 3 procent, met 3.600 naar 120.450. Dit was het gevolg van een sterke toename van politierechterzaken bij enkele rechtbanken. Het aantal meervoudige kamerzaken en de kinderrechterzaken nam in lichte mate af.