Jaarverslag 2015

2015: Versterken van de basis

 

Strategische agenda 2015-2018

De Rechtspraak hanteert steeds een 3-jaarlijkse Agenda van de Rechtspraak, waarin doelen op de langere termijn staan.

De druk op de organisatie is groot. Om aan de eisen van de samenleving te kunnen voldoen, moet er worden gemoderniseerd en gedigitaliseerd en de kwaliteit van rechtspraak vergt voortdurend onderhoud.

Tegelijkertijd zijn er nog de naweeën van de herziening van de gerechtelijke kaart. Sinds 2013 telt Nederland nog 11 rechtbanken (daarvoor 19) en 4 gerechtshoven (daarvoor 5). Het duurt enige tijd voordat fusiegerechten helemaal gewend zijn aan de nieuwe omvang, hun nieuwe werkprocessen, nieuwe collega’s, het werken op grotere schaal.

Het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI) vraagt eveneens veel tijd, aandacht en menskracht. De resultaten die in dit programma worden geboekt, zijn voor een klein deel zichtbaar voor de buitenwereld, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan de benodigde digitale infrastructuur voor de rechtspraak van straks. In 2015 zijn al wel opleveringen geweest van digitale werkprocessen. Bij alle gerechten is het inmiddels mogelijk digitaal asiel- en bewaringszaken in te dienen. Bewindvoerders en curatoren kunnen in toenemende mate in hun dossiers digitaal communiceren met gerechten. Veel medewerkers combineren werkzaamheden in het kader van KEI met hun reguliere werkzaamheden.